Značajke

 • Sheet Set Manager

  Sheet Set Manager

  Pregledajte, pristupite, upravljajte i crtajte više crteža. Sve ih je moguće napraviti u jednom panelu.

 • Barcode & QR Code

  Barcode & QR Code

  Pretvorite podatke u bar kodove ili QR kodove i ugradite ih u crtež

 • File Compare

  File Compare

  Uočite razlike između dva crteža odjednom

 • Undo Snapshot

  Undo Snapshot

  Pregledajte i vratite se na bilo koji od prethodnih koraka

 • Tool Palettes

  Tool Palettes

  Povucite i koristite mehaničke, arhitektonske, električne blokove; pohranite prilagođene blokove

 • Settings Migration

  Settings Migration

  Migrirajte prilagođene postavke iz ranijih verzija (ZWCAD 2018/2019) na najnoviju verziju.

 • Digital Signature

  Digital Signature

  Osigurajte izvorni i pouzdani izvor podataka za crteže

 • Data Extraction

  Data Extraction

  Izradite i ažurirajte tablice napravljene s podacima objekata za bolju organizaciju i analizu podataka

 • Express Tools

  Express Tools

  Dostupno je puno više alata za crtanje

 • Super Hatch

  Super Hatch

  Šrafiranje s blokovima, Xrefovima, slikama itd.

 • Layout Export

  Layout Export

  Izvoz vidljivih objekata iz layouta u model

More Functions